f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 24,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 9,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข82-6106-10-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 8,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข16-6221-94-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง รถยนต์หมายเลข 25-6403-93-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2564 160,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 44-8876-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 10,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 44-8930-10-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 44-8930-10-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 21,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข44-8949-10-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 23-6161-97-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2564 205,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 74-6001-91-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2564 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 778 รายการ