f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/07/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12 งานบูรณะการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.0+868 - กม.1+940 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) (ซ่อมรั้วคอนกรีต)ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ 97+674 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/12/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 12 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโค้กหม้อ- ท่าซุง ระหว่าง กม.0+868 - 1+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 12 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเยข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029-กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
5 09/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 12 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเยข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029-กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
6 09/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 12 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 334 ตอนแยกต่างระดับอ่างทอง - บ้านรอ ตอน ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 12 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเยข 333 ตอนการุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029-กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ