f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/08/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3373 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามโก้ - คลองลี่ ระหว่าง กม.1+560 - กม.3+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/08/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.46+000 - กม.47+504 (หน้าอำเภอป่าโมก) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 04/08/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด ตอน 7 ระหว่าง กม.20+255 - กม.21+925 (บ้านบางหัก) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 04/08/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+740 - กม.41+000 (บริเวณหน้าแขวง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41,210 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 3 ระหว่าง กม.50+580 - กม.53+900 (บ้านโพสะ) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโดด ตอน 7 ระหว่าง กม.20+255 - กม.21+925 (บ้านบางหัก) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+740 - กม.41+000 (บริเวณหน้าแขวง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41,210 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0201 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+740 - กม.41+000 (บริเวณหน้าแขวง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41,210 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 จกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 5 ที่ กม.130+225 - กม.131+125 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12 จกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางดำออก - ท่าฉนวน ตอน 6 ที่ กม.134+496.045 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 362 รายการ