f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 3 ระหว่าง กม.5+885 - กม.7+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,063 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ - ป่างิ้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.27+300 - กม.30+028 ( 33,850 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+358 - กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 42,169 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 ระหว่าง กม.35+900 - กม.36+200 (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 7,680 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.40+300 - กม.46+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 4 ระหว่าง กม.7+650 - กม.9+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,690 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+870 - กม.5+485 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,696 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 5 ระหว่าง กม.28+350 - กม.32+587 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,370 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ ตอน 2 ระหว่าง กม.63+940 - กม.66+478 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 27,918ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.51+436 - กม.54+494 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 33,638 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 458 รายการ