f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ที่ กม.61+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.23+693 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12 โครงการพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา งานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมอญ - หนองบัว ระหว่าง กม.23+100 - กม.24+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,950 ตร.ม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 4 ระหว่าง กม.62+475 - กม.62+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.9+100 - กม.11+775 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.645 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 25/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.55+850 - กม.55+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.20+060 - กม.21+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.23+693 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+097 - กม.16+227 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 277 รายการ