f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ที่ กม.0+200 (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2566 สพ.30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.7+820 - กม.8+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.610 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 20/02/2566 สพ.9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3038 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.5+527 - กม.6+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.023 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 20/02/2566 สพ.8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3502 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนไร่ - อ่างเก็บน้ำกระเสียว ระหว่าง กม.36+758 - กม.38+272 ปริมาณงาน 1 แห่ง (40,521.00 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2566 สพ.10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3496 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนเจดีย์ - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+000 - กม.9+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง (54,120.00 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2566 สพ.13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3032 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาล - นางบวช ระหว่าง กม.32+362 - กม.36+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,200.00 SQ.M) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2566 สพ.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ระหว่าง กม.78+341 - กม.107+891(เป็นแห่ง ๆ)ผลผลิต 1 แห่ง(ปริมาณงาน15,095.00 SQ.M)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20/02/2566 สพ.6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3460 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - หนองโดก ระหว่าง กม.0+056 - กม.5+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.569 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2566 สพ.27/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงฯ ทางหลวงหมายเลข 3350 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าช้าง - สระบัวก่ำ ระหว่าง กม.19+000 - กม.20+952 และ กม.21+700 - กม.26+570 ปริมาณงาน 2 แห่ง (6.820 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20/02/2566 สพ.26/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ Base Station Rover Station และ Controller สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี 02/11/2564 440/20/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) จ. สุพรรณบุรี ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ที่ กม.97+674 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 22/01/2565 สทล.12/(ส)/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) (ซ่อมรั้วคอนกรีต)ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ 97+674 LT. 10/06/2562 สทล.12/eb/62/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ