f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ Base Station Rover Station และ Controller สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี 02/11/2564 440/20/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) จ. สุพรรณบุรี ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0300 ตอน ดอนแจง - สุพรรณบุรี ที่ กม.97+674 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 22/01/2565 สทล.12/(ส)/02/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) (ซ่อมรั้วคอนกรีต)ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ 97+674 LT. 10/06/2562 สทล.12/eb/62/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ