f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 ระหว่าง กม.35+900 - 36+200 (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,680ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 05/04/2566 สทล.12/eb/ผ/62/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0202 ตอน วิเศษชัยชาญ - ป่างิ้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.27+300 - กม.30+028 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,850 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 05/04/2566 สทล.12/eb/ผ/61/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+358 - กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,169 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ 05/04/2566 สทล.12/eb/ผ/57/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ระกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 1 ระหว่าง กม.1+358 - กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,169 ตร.ม.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ 05/04/2566 สทล.12/eb/79/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.40+300 - กม.46+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2566 สทล.12/eb/ผ/65/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 3 ระหว่าง กม.5+885 - กม.7+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,063 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2566 สทล.12/eb/ผ/56/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 4 ระหว่าง กม.7+650 - กม.9+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,690 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ 05/04/2566 สทล.12/eb/ผ/60/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+870 - กม.5+485 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,696 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ 05/04/2566 สทล.12/eb/58/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 5 ระหว่าง กม.28+350 - กม.32+587 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42,370 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05/04/2566 สทล.12/eb/ผ/59/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2566 ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด ระหว่าง กม.29+914.850 - กม.32+257.710 ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 04/04/2566 สทล.12/eb/ผ/64/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ ตอน 2 ระหว่าง กม.63+940 - กม.66+478 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,918 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 03/04/2566 สทล.12/eb/55/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติฯ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.51+436 - กม.54+494 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,638 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 03/04/2566 สทล.12/eb/ผ/54/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2566 ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.75+427.840 - กม.78+451.875 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 27/03/2566 สทล.12/eb/ผ/63/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพทัน ระหว่าง กม.5+900 - กม.6+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2566 เลขที่ สทล.12/eb/ผ/53/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่ายย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพทัน ระหว่าง กม.5+900 - กม.6+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2566 สทล.12/eb/68/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 396 รายการ