f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ที่ กม.61+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2564 สทล.12/eb/ผ/124/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ และศาสนา ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมอญ - หนองบัว ระหว่าง กม.23+100 - กม.24+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,950 ตร.ม.) 22/01/2564 สทล.12/eb/ผ/123/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.67+100 - กม.67+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,145 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2564 สทล.12/eb/ผ/120/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.2+140 - กม.3+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,256 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2564 สทล.12/eb/ผ/118/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.1+600 - กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,300 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2564 สทล.12/eb/ผ/117/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 4 ระหว่าง กม.62+475 - กม.62+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2564 สทล.12/eb/ผ/122/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 งานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.63+700 - กม.64+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,881 ตร.ม.) 07/01/2564 สทล.12/eb/ผ/121/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.9+100 - กม.11+775 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.645 กม.) 07/01/2564 สทล.12/eb/ผ/119/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 งานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.84+377 - กม.85+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,183 ตร.ม.) 07/01/2564 สทล.12/eb/ผ/116/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 งานขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.84+377 - กม.85+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,183 ตร.ม.) 07/01/2564 สทล.12/eb/123/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2564 สทล.12/eb/ผ/115/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.55+850 - กม.55+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2564 สทล.12/eb/ผ/114/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.20+060 - กม.21+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2564 สทล.12/eb/ผ/113/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.23+693 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127470932) 01/02/2564 สทล.12/eb/119/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+097 - กม.16+227 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2564 สทล.12/eb/ผ/112/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 258 รายการ