f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/08/2562 07/08/2562 ที่ สทล.12/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/08/2562 29/08/2562 ที่ สทล.12/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 งานบูรณะการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.0+868 - กม.1+940 01/08/2562 01/08/2562 สทล.12/eb/ผ/63/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) (ซ่อมรั้วคอนกรีต)ทางหลวงหมายเลข 321 ตอน ดอนแจง – สุพรรณบุรี ที่ 97+674 LT. 23/04/2562 23/04/2562 สทล.12/eb/62/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/03/2562 14/03/2562 ที่ สทล.12/งท/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 23/01/2562 22/01/2562 ที่ สทล.12/01/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 งานปรับจุดเสี่ยงและบริเวณอัตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง - บ้านรอ ตอน 1ระหว่าง กม.2+010 - กม2+675 20/11/2561 20/11/2561 สทล.12/eb/ผ/61/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ระหว่าง กม.147+029-กม.147+463 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,940 ตร.ม.) 20/11/2561 20/11/2561 สทล.12/eb/ผ/60/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ