f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 440/40/27/275/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 440/40/271/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 440/35/276/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 15-6221-94-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 440/งท/-/201/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 440/งท/30/196/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6179-14-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 440/งท/-/199/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6179-14-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 440/งท/-/197/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 440/40/264/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 440/40/265/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 440/40/264/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 440/40/263/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 440/35/261/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 440/35/260/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 440/35/259/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 440/-/254/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 484 รายการ