f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 25/11/2562 440/งท/35/25/62 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 61-6013-94 ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 21/11/2562 440/งท/-/23/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 09/11/2562 440/40/19/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 19/11/2562 440/35/25/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 18/11/2562 440/งท/35/20/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 07/11/2562 440/งท/30/04/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 11/11/2562 440/45/15/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 44-8930-10-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 12/11/2562 440/งท/-/11/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 41-5024-79-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 12/11/2562 440/งท/-/12/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 68-6309-18-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 11/11/2562 440/งท/-/06/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 07/11/2562 440/งท/-/03/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 07/11/2562 440/40/13/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 04/11/2562 440/60/09/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 25/10/2562 440/60/03/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 24/09/2562 440/60/243/62 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 205 รายการ