f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2565 440/45/190/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 60-0701-20-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2565 440/งท/-/168/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 82-6026-94-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2565 440/งท/-/172/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-5024-79-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565 440/งท/-/164/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565 440/งท/30/163/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจักปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565 440/-/187/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2565 440/-/187/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2565 440/40/185/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2565 440/50/183/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2565 440/40/181/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2565 440/40/175/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-8750-08-8โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2565 440/งท/-/190/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2565 440/งท/30/188/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2565 440/งท/30/187/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 440/งท/30/185/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,017 รายการ