f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 440/งท/30/113/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 440/40/113/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 440/งท/30/120/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 440/งท/30/110/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข82-6106-10-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 440/งท/-/121/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข16-6221-94-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 440/งท/-/116/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง รถยนต์หมายเลข 25-6403-93-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 440/งท/30/112/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 440/งท/30/107/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2564 440/35/103/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 44-8876-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 440/งท/-/111/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 44-8930-10-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 440/งท/-/110/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 44-8930-10-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2564 440/งท/-/109/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข44-8949-10-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 440/งท/-/108/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 23-6161-97-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2564 440/งท/-/105/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 74-6001-91-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2564 440/งท/-/102/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 719 รายการ