f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2563 440/50/181/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2563 440/60/180/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 440/45/178/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 440/40/177/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 440/20/176/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 440/40/173/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2563 440/-/175/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 440/-/172/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2563 440/20/171/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6114-04-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563 440/งท/-/144/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 440/งท/30/142/62 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 440/งท/30/140/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 440/40/167/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์รถหมายเลข 46 - 6431 - 05 - 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 440/งท/-/137/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 440/งท/30/136/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 416 รายการ