f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2566 440/-/173/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2566 440/40/152/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 440/-/210/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 78-6039-97-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 440/งท/-/209/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 440/-/210/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9056-11-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 440/งท/-/206/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 440/60/228/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 440/40/227/2560 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 440/60/222/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 440/35/226/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2566 66099383167 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2566 440/35/223/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 440/70/208/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 440/60/209/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 440/70/207/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,279 รายการ