f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2563 440/35/182/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 440/40/144/63 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.35+485 - กม.37+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 15/05/2563 สทล.12/คล/ผ/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 งานจ้างทำการก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 15/05/2563 สทล.12/คล/ผ/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+033 - กม.1+404 ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 15/05/2563 สทล.12/คล/ผ/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.7+600 - กม.9+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 15/05/2563 สทล.12/คล/ผ/01/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.35+485 - กม.37+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในสายทางควบคุมแขวงทางหลวงอุทัยธานี 07/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.7+600 - กม.9+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในสายทางควบคุมแขวงทางหลวงอุทัยธานี 07/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ผลผลิต 1 แห่ง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 07/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+033 - กม.1+404 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.5+227 - กม.7+550 ปริมาณงาน 2.323 กม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 22/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/ผ/99/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 32000 งาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ผลผลิต 1 แห่ง (4,315 ตร.ม.) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 16/04/2563 สทล.12.1/2275 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.35+485 - กม.37+125 ปริมาณงาน 1.640 กม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 16/04/2563 สทล.12.1/2274 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+033 - กม.1+404 ผลผลิต 1 แห่ง แขวงทางหลวงอ่างทอง 13/04/2563 สทล.12.1/2166 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.22+100 - กม.25+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงอ่างทอง 08/04/2563 เลขที่ สทล.12/eb/ผ/96/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 133 รายการ