f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 05/04/2564 สทล.12.1/2874 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 04/03/2564 สทล.12.1/1819 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 08/02/2564 สทล.12.1/849 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 08/01/2564 สทล.12.1/124 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 04/12/2563 สทล.12.1/7765 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 03/11/2563 สทล.12.1/6852 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 05/10/2563 สทล.12.1/6124 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 03/09/2563 สทล.12.1/5258 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ