f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 05/09/2566 สทล.12.1/5613 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 07/08/2566 สทล.12.1/5104 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 04/07/2566 สทล.12.1/4477 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 02/06/2566 สทล.12.1/3763 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 03/05/2566 สทล.12.1/3112 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 12/04/2566 สทล.12.1/2744 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 28/03/2566 สทล.12.1/2341 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 05/10/2565 สทล.12.1/6235 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 06/09/2565 สทล.12.1/5436 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 05/08/2565 สทล.12.1/4630 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 04/07/2565 สทล.12.1/3926 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 02/06/2565 สทล.12.1/3145 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 03/05/2565 สทล.12.1/2349 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 04/04/2565 สทล.12.1/1785 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 04/03/2565 สทล..12.1/1070 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ