f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 05/08/2565 สทล.12.1/4630 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 04/07/2565 สทล.12.1/3926 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 02/06/2565 สทล.12.1/3145 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 03/05/2565 สทล.12.1/2349 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 04/04/2565 สทล.12.1/1785 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 04/03/2565 สทล..12.1/1070 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 22/02/2565 สทล.12.1/801 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 11/01/2565 สทล.12.1/166 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 14/12/2564 สทล.12.1/8397 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 02/11/2564 สทล.12.1/7777 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 04/10/2564 สทล.12.1/7328 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 06/08/2564 สทล.12.1/6139 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 03/09/2564 สทล.12.1/6800 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 07/07/2564 สทล.12.1/5303 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 04/06/2564 สทล.12.1/4455 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ