f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 07/05/2567 สทล.12.1/1825 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 09/04/2567 สทล.12.1/1509 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 05/03/2567 สทล.12.1/924 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 06/02/2567 สทล.12.1/510 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 04/01/2567 สทล.12.1/31 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 06/12/2566 สทล.12.1/6831 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 01/11/2566 สทล.12.1/6537 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 02/10/2566 สทล.12.1/6094 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 05/09/2566 สทล.12.1/5613 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 07/08/2566 สทล.12.1/5104 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 04/07/2566 สทล.12.1/4477 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 02/06/2566 สทล.12.1/3763 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 03/05/2566 สทล.12.1/3112 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 12/04/2566 สทล.12.1/2744 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 28/03/2566 สทล.12.1/2341 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ