f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่ายย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพทัน ระหว่าง กม.5+900 - กม.6+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2566 สทล.12/eb/68/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก 10/01/2566 สทล.12/คล/04/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+530 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก 21/12/2565 สทล.12/คล/03/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.166+140 - กม.166+694 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก 21/12/2565 สทล.12/คล/02/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.167+790 - กม.168+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก 21/12/2565 สทล.12/คล/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพทัน ระหว่าง กม.5+900 - กม.6+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2566 สทล.12/eb/66/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.27+300 - กม.31+250 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/01/2566 สทล.12/eb/61/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/12/2565 สทล.12/eb/58/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพทัน ระหว่าง กม.5+900 - กม.6+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2565 สทล.12/eb/56/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.166+140 - กม.166+694 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24/11/2565 สทล.12/eb/50/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.167+790 - กม.168+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22/11/2565 สทล.12/eb/49/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+530 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2565 สทล.12/eb/48/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2565 สทล.12/eb/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+245 และ กม.1+990 - กม.2+310 ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26/10/2565 สทล.12/eb/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.22+890 - กม.23+375 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/2565 สทล.12/eb/08/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ