f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.23+693 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127470932) 28/01/2564 สทล.12/eb/119/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 4 ระหว่าง กม.63+350 - กม.63+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 สทล.12/eb/107/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 22/12/2563 สทล.12/eb/99/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.55+850 - กม.55+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 สทล.12/eb/91/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.23+693 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 สทล.12/eb/71/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.20+060 - กม.21+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 สทล.12/eb/66/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+097 - กม.16+227 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2563 สทล.12/eb/65/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 32000 งาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ผลผลิต 1 แห่ง (4,315 ตร.ม.) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 30/04/2563 สทล.12.1/2275 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ระหว่าง กม.35+485 - กม.37+125 ปริมาณงาน 1.640 กม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 30/04/2563 สทล.12.1/2274 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+033 - กม.1+404 ผลผลิต 1 แห่ง แขวงทางหลวงอ่างทอง 27/04/2563 สทล.12.1/2166 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 ที่ กม.61+034 ผลผลิต 1 แห่ง แขวงทางหลวงอ่างทอง 21/07/2563 สทล.12.1/4139 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.36+450 - กม.36+685 ปริมาณงาน 10,450 ตร.ม. แขวงทางหลวงอ่างทอง 22/07/2563 สทล.12.1/4178 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม.5+227 - กม.7+550 ปริมาณงาน 2.323 กม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 17/04/2563 สทล.12.1/2021 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3220 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาพะแวง ระหว่าง กม7+600 - กม.9+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง แขวงทางหลวงอุทัยธานี 21/04/2563 สทล.12.1/2068 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.8+485 - กม.9+510 ปริมาณงาน 12,812 ตร.ม. แขวงทางหลวงอ่างทอง 10/08/2563 สทล.12/eb/103/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ