f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.179+500 - กม.183+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45,600 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2565 สทล.12/eb/38/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนคบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.71+100 - 71+942 (รวมบริเวณทางแยก ทล.3557 และรวมบริเวณทางแยก ทล.3558) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวด 01/02/2565 สทล.12/eb/29/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0201 ตอน กำแพงแสน - ทุ่งคอก ระหว่าง กม.33+165 - กม.33+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง (940 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2565 สทล12/eb/21/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 ปริมาณงาน 4,050 ตร.ม. 1 แห่ง (3.000 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2565 สทล.12/eb/18/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.179+500 - กม.183+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45,600 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/12/2564 สทล.12/eb/07/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองเสือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 1 ระหว่าง กม.41+000 - กม.47+670 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (56,245 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/12/2564 สทล.12/eb/06/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน 1 ระหว่าง กม.275+000 - กม.280+480 (ขาเข้า, ขาออก จ.ชัยนาท) ปริมาณงาน 1 แห่ง (รวมส่วนขยาย) (1.475 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 06/01/2565 สทล.12/eb/03/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก ระหว่าง กม.0+350 - กม.19+618 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66,591 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2565 สทล.12/eb/01/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.23+693 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127470932) 15/02/2564 สทล.12/คล/ผ/01/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
10 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 4 ระหว่าง กม.63+350 - กม.63+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 สทล.12/eb/107/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
11 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 10 ระหว่าง กม.46+275 - กม.46+450 22/12/2563 สทล.12/eb/99/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.55+850 - กม.55+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 สทล.12/eb/91/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.23+693 - กม.24+385 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 สทล.12/eb/71/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.20+060 - กม.21+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 สทล.12/eb/66/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+097 - กม.16+227 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2563 สทล.12/eb/65/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 12
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ