f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 12 หลังใหม่
ลงวันที่ 28/03/2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.09 น.นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผส.ทล.12 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท บริเวณสถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 หลังใหม่


'