f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 08/09/2563 ถึง 16/09/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง..พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร ตำแหน่ง..พนักงานโยธา
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 08/09/2563 ถึง 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 26/08/2563 ถึง 04/09/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสารและตำแหน่งพนักงานโยธา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 26/08/2563 ถึง 04/09/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26/08/2563 ถึง 31/08/2563 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 19/08/2563 ถึง 26/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 06/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 06/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 29/07/2563 ถึง 18/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
10 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11/06/2563 ถึง 17/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 20/05/2563 ถึง 29/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 14/05/2563 ถึง 22/05/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 08/05/2563 ถึง 31/07/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 07/05/2563 ถึง 05/06/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20/04/2563 ถึง 07/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป