f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 28/11/2562 ถึง 11/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13/09/2562 ถึง 17/09/2562 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13/09/2562 ถึง 17/09/2562 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13/09/2562 ถึง 17/09/2562 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 21/08/2562 ถึง 29/08/2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 06/08/2562 ถึง 19/08/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานโยธา
11 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25/07/2562 ถึง 30/07/2562 ประกาศการขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 08/07/2562 ถึง 31/07/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 19/06/2562 ถึง 27/06/2562 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 06/06/2562 ถึง 17/06/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 27/05/2562 ถึง 04/06/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป