f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/07/2565 ถึง 26/07/2565 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/07/2565 ถึง 08/07/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
3 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 24/06/2565 ถึง 29/06/2565 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/06/2565 ถึง 30/06/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
5 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 22/06/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 01/06/2565 ถึง 10/06/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19/05/2565 ถึง 30/05/2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
8 ประกาศรับสมัคร 03/05/2565 ถึง 18/05/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 05/01/2565 ถึง 12/01/2565 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 09/12/2564 ถึง 21/12/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/11/2564 ถึง 08/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
12 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 23/11/2564 ถึง 01/12/2564 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/11/2564 ถึง 17/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
14 ประกาศรับสมัคร 04/11/2564 ถึง 24/11/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20/10/2564 ถึง 05/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์