f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 15/09/2566 ถึง 20/09/2566 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24/08/2566 ถึง 01/09/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10/08/2566 ถึง 23/08/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
4 ประกาศรับสมัคร 24/07/2566 ถึง 10/08/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 14/07/2566 ถึง 20/07/2566 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19/06/2566 ถึง 03/07/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/06/2566 ถึง 16/06/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ
8 ประกาศรับสมัคร 23/05/2566 ถึง 07/06/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 23/03/2566 ถึง 27/03/2566 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24/02/2566 ถึง 08/03/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15/02/2566 ถึง 24/02/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 09/02/2566 ถึง 17/02/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
13 ประกาศรับสมัคร 31/01/2566 ถึง 14/02/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 ประกาศรับสมัคร 30/01/2566 ถึง 07/02/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานโยธา
15 ประกาศรับสมัคร 12/01/2566 ถึง 26/01/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป