f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11/06/2563 ถึง 17/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 20/05/2563 ถึง 29/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 14/05/2563 ถึง 22/05/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 08/05/2563 ถึง 31/07/2563 ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 07/05/2563 ถึง 05/06/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20/04/2563 ถึง 07/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 06/03/2563 ถึง 11/03/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 07/02/2563 ถึง 18/02/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 28/01/2563 ถึง 06/02/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ
10 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15/01/2563 ถึง 23/01/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 09/01/2563 ถึง 24/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 28/11/2562 ถึง 11/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป