f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ขาดทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/11/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ผลขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/03/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/03/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุเวียน) 15/11/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) 12/11/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ผลขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) 2 รายการ 30/08/2562 100,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 17/08/2562 163,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/08/2562 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/08/2562 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร / ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/03/2562 470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 49 รายการ 15/02/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 22/01/2562 4,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ผลขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4รายการ 29/11/2561 680,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ