f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 12
OFFICE OF HIGHWAYS 12
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงการข่ายทางหลวงอย่างยั่งยืน
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
ลงวันที่ 07/12/2561

'